SAYI ADI
THKYT-101 Personel Yönetmeliği
THKYT-103 Yazı İşleri ve İmza Yetkileri Yönetmeliği
THKYT-104 Uçuş-Atlayış Tazminatları ve Primler Yönetmeliği
THKYT-107 Madalya Plaket Armağan Yönetmeliği
THKYT-108  Kimlik Kartı Yönetmeliği
THKYT-109 Temsilcilik Yönetmeliği
THKYT-110 Yüksek İstişare Kurul Yönetmeliği
THKYT-220 Havacılık Sporu Müsabakaları İle Havacılıkla İlgili Diğer Yarışmalarda Başarılı Olan Sporcu, Yarışmacı Ve Çalıştırıcıların Ödüllendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik
THKYT-401 Kayıt Silme Yönetmeliği
THKYT-402 İAŞE Yönetmeliği
THKYT-404 İkmal Yönetmeliği
THKYT-405 İhale Yönetmeliği
THKYT-406 Giyim Eşyası. Uçuş ve Koruyucu Teçhizat Yönetmeliği
THKYT-406 Giyim Eşyası. Uçuş ve Koruyucu Teçhizat Yönetmeliği
THKYT-451 Bilgi İşlem Hizmetleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
THKYT-602 Muhasebe Hizmetleri Harcırah ve Avans Yönetmeliği
THKYT-605 Taşınmaz Mal Kira ve Emlak Yönetmeliği

SAYI ADI
THKY-001 THK Yayınlarının Hazırlanması, Basımı ve İşlem Yönergesi
THKY-002 Arşiv Yönergesi
THKY-003 Görev ve Sorumluluklar Yönergesi
THKY-005 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yönergesi
THKY-008 Adli Müşavirlik Yönergesi
THKY-011 Müze ve Paraşüt Kulesi Yönergesi
THKY-012 Kütüphane ve Kaynakça Merkezi Yönergesi
THKY-013 Denetleme Yönergesi
THKY-014 Protokol Yönergesi
THKY-014  İntikal Yönergesi
THKY-101/1 İşçi Disiplin Kurulu Yönergesi
THKY-204 Arama Kurtarma Yönergesi
THKY-207 THK İnönü Meydan Yönergesi
THKY-208 THK EFES Meydan İşletme Yönergesi
THKY-211 Havacılık Kolları /Kulupleri Teşkilat ve Uygulama Esasları Yönergesi
THKY-211 Uçuş ve Yer Emniyet Ödül Yönergesi
THKY-217 THK Sportif  Havacılık Klüpleri  Yönergesi 
THKY-218 Genç Kanatlar Topluluğu Yönergesi
THKY-221 Fethiye Babadağ Yamaç Paraşüt Uçuş ve Eğitim Yönergesi
THKY-301 Uçuş Kalite Yönergesi
THKY-302 Uçucu/Atlayıcı Niteliği Uçuş ve Atlayış Kıymetlendirme Yönergesi
THKY-305 Eğitim ve Havacılık Faaliyetleri Yönergesi
THKY-306 Paraşüt Okulu Eğitim ve Öğretim Yönergesi
THKY-307 Planör Uçuş Eğitim Okulu Uçuş ve Eğitim Yönergesi
THKY-308 Model Uçak Okulu Yönergesi
THKY-311 ÇHHA Uçuş Eğitim Okulu Yamaç Paraşüt Uçuş Eğitim Yönergesi
THKY-311/A Havacılık Kulüp Faaliyetleri Yamaçparaşüt Uygulama Esasları Yönergesi
THKY-312 ÇHHA Okulu Yelkenkanat Uçuş ve Eğitim Yönergesi
THKY-313 THK Tesis İmkanlarından Yararlanma 
THKY-314 Uluslar arası Öğrenci Mübadelesi Yönergesi
THKY-316 Gösteriler Yönergesi
THKY-409 Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi
THKY-410 Fiyat Analiz Yönergesi
THKY-411 Teknik Şartname Hizmetleri Yönergesi
THKY-510 Bakım Eğitim Yönergesi
THKY-601 İdari ve Mali İşler Yönergesi