AVRUPA HAVA SPORLARI TEŞKİLATI
Europe Air Sports

Avrupa Hava Sporları Teşkilatı

Avrupa Hava Sporları Teşkilatı 1988 yılında Hollanda’da kurulmuştur. Kuruluş 1994 yılından beri FAI’nin bir alt kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Amacı, Avrupa dâhilindeki sportif ve ticari olmayan havacılık faaliyetleriyle ilgili düzenleyici hususlar üzerinde çalışmalar yapmak olarak belirlenmiştir.

Avrupa Hava Sporları Teşkilatının asli görevleri;
  • Kabul edilebilir bir uçuş emniyeti seviyesini pilotların yanı sıra üçüncü şahısları da kapsayacak şekilde devam ettirmek ve gerekli olan alanlarda da bunu geliştirmek.
  • Sporcuların Avrupa Birliği ve Avrupa hava sahasına eşit şartlarda ve sınırlamaya tabi tutulmaksızın kullanımını sağlamak,
  • Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, Joint Aviation Authorities (JAA) ve Eurocontrol ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
Avrupa Hava Sporları Teşkilatı, Avrupa’da yapılmakta olan hava sporlarıyla ilgili yürürlükte olan yönetmelikleri geliştirmek ve standartlara kavuşturmak amacıyla üye ülkelerle beraber uçabilirlik, bakım, işletme, lisanslandırma, eğitim, sağlık muayeneleri, kalite, uçuş emniyeti ve kazalar hakkında anket uygulamakta ve toplantılar düzenlemektedir.

Avrupa Hava Sporları Teşkilatı’nın (EAS) 20 üye ülkesi bulunmakta olup, Türk Hava Kurumu 1996 yılından beri üyesidir.