ÇALIŞTAY DUYURUSU

Türk Hava Kurumu, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “İstikbal Göklerdedir!” vizyonuyla, 1925 yılından bu yana Ülkemizde havacılığın her alanında pek çok devletin tarihinde dahi rastlanmayan emsalsiz hizmetler vermiştir.

Kurumun misyonunun geliştirilmesi, kurumsal stratejiler ile eylem planlarının tartışılması ve muhtemel Tüzük değişikliği çalışmalarına doküman oluşturulması amacıyla;


4-6 Kasım 2022 tarihlerinde,

Milli Kütüphane salonlarında,

"THK'nın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi" konulu,

“Yeni ufuklara doğru, güvenle.” temalı,

çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalışma başlıkları
Gençlerle ilgili görevler,
Hava sporları,
Havacılık endüstrisi,
Teşkilat,
Finansal yönetim / mali analiz.