YAMAÇ PARAŞÜTÜ OKUL MÜDÜRLÜĞÜ

Yamaçparaşütü, 1980’li yıllarda Fransa ve İsviçre Alpleri’ndeki bir grup paraşütçünün Yelkenkanat pilotlarına özenerek dik yamaçlardan serbest uçak paraşütleri ile yamaçlardan koşarak uçmaya çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış sportif bir havacılık branşıdır.
Türkiye’de ve Türk Hava Kurumu’nda da yamaçparaşüt ile uçuş denemeleri ilk olarak Paraşüt Okulu bünyesinde bulunan Paraşüt Öğretmenleri tarafından gayri resmi olarak 1987 - 1995 yılları arasında yapılmıştır.
1986 yılında, THK’nın gelir kaynaklarının elinden alınmasından doğan maddi zorluklar nedeniyle bu branş THK’da ancak 1995 yılında resmileşmiştir. O yıllarda Yamaçparaşüt Okulu’nun ayrı bir müdürlük olarak açılması planlanırken daha ekonomik olacağı değerlendirilerek çok hafif hava aracı sınıfında yer alan Yamaçparaşütü, Yelkenkanat, Balon ve Microlight branşları 1996 yılında kurulan Çok Hafif Hava Araçları Okulu (ÇHHA Okulu) bünyesine alınmıştır.
1996 - 2016 yılları arasında yamaçparaşüt faaliyetleri ÇHHA Okul Müdürlüğü çatısı altında yürütülmüş, ülkemizde bu sporun yaygınlaşması ve ilave olarak Antalya-Karain ile Erzincan Havacılık Eğitim Merkezleri’nin de açılması nedeniyle 2017 yılında yamaçparaşüt branşı ÇHHA Okulu’ndan ayrılarak ayrı bir müdürlük haline gelmiştir. 2004 yılında ‘Yamaçparaşüt Sporu’, 2005 yılında da ‘Yamaçparaşüt Sporunun Gelişimi ve Yamaçparaşüt Kazaları’ adlı iki kitap yayınlanmıştır (THK’dan temin edilebilir).
THK Yamaçparaşüt Kitapları
THK Yamaçparaşüt Okulu’nda, 1996-2021 dönemi itibariyle yaklaşık 15.000 kişiye çeşitli seviyelerde yamaçparaşüt eğitimi ve sertifikası verilmiştir. Günümüzde Türkiye’de resmi olarak yamaçparaşüt eğitimleri THK’da ve THK’ya bağlı kulüplerde yamaçparaşüt öğretmenleri tarafından verilmekte ve belgelendirilmektedir. Bunun dışında farklı yerlerde (Okul Havacılık Kulüpleri, THK tarafından yetkilendirilmemiş özel kulüpler, şahıslar) verilen eğitimler usta-çırak usulü olarak değerlendirilmektedir.

Yamaçparaşütü Okul Müdürlüğü İletişim

Adres: Yenice Mh. Türkkuşu Cd. No:Bila 26670–İnönü/ESKİŞEHİR

Telefon: +90 222 591 21 12 / 13

E-Posta: inonu@thk.org.tr