SATIN ALMA VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Satınalma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü; THK Genel Başkanlığı ve Bağlılarına ait malzeme veya hizmet taleplerinin THKY-405 İhale Yönetmeliği doğrultusunda temin edilmesi, mevcut demirbaş ve sarf malzemelerin yönetimi ile envanterde bulunan kara araçlarının bakım,onarım, sevkiyat işlemlerinin yapılması, gelen giden evrak kayıtlarının tutulması ve kargo işlemlerinin takibi, temizlik ihtiyacının karşılanması ile bina bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Ayrıca; Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı ve bağlı birimleri ile Şube Başkanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, ihtiyaçların tespiti, kayıt altına alınması, depolanması, belli bir plan dahilinde dağıtımı,kullanımda olan demirbaş veya sarf malzemenin takibi ve kayıtlardan düşülmesini ve arşivleme işlemlerini gerçekleştirir.

Bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Birimi ile Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde bulunan kara araçlarının her türlü bakım, onarım, sevkiyat faaliyetlerini yürütür, yerleşkelerde Özel Güvenlik Görevlisi bulundurarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar, gelen-giden evrak kayıtlarının tutulması ile kargo işlemlerinin takip edilmesi, temizlik ihtiyacı personelin günlük yemek, bina bakım onarım ve tadilat faaliyetlerini icra eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaları gerçekleştirir.
Satınalma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü İletişim

Adres: Hacettepe Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA

Telefon: 0312 303 72 00 - 6

E-Posta: satinalma@thk.org.tr

E-Posta: destekhizmetleri@thk.org.tr