AİLEMİZE KATILIN

İnsan Kaynakları

Türk Hava Kurumu, sivil havacılık sektöründeki büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarındaki tüm gelişmelerin takip edilmesi ve Kuruma uyarlanmasına önem verir.

Alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, değerlerimizle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.

Dürüst olmak, iş arkadaşlarını, kurumunu ve grubunu sahiplenmek, sonuç odaklı yaratıcı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler getirebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.


 • İDARİ PERSONEL - UZMAN

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir, Selçuk Yerleşkesinde Öğrenci İşlerinde görevlendirilmek üzere İdari Personel-Uzman istihdam edilecektir.

  Aranılan Özellikler

  • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,
  • Eğitim-öğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak tercih sebebidir,
  • Eğitim-öğretimi sırasında (üniversite ya da lise) bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı okumuş olmak,
  • Resmi yazışma kurallarını bilen, yazılı ve sözlü iletişim becerileri güçlü ve insan ilişkilerine önem veren,
  • Takım çalışmasına uyumlu, diksiyonu ve görünümü ile Üniversitemizi temsil edebilecek,
  • Tercihen öğrenci bilgi sistemleri programı hakkında deneyimli,
  • MS Office programlarına hâkim ve aktif kullanabilen,
  • Tercihen EBYS programını bilen ve kurum içi/kurum dışı yazışmaların EBYS üzerinden mevzuata uygun olarak yerine getiren,
  • Planlama ve koordinasyon becerisine sahip, analitik ve pratik çözümler üretebilen,
  • İşi konusunda sürekli gelişim sağlayabilecek,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş,
  • Öğrencilerin Üniversitemize kayıt aşamasından mezuniyetine kadar geçen süredeki operasyonel süreçlerini yürütmek,
  • Görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

  BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • A- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
   • - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
   • - Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
   • - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
   • - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • B- Mülakat sınavına, aranan niteliklerin 3. sırasına göre yapılacak sıralamadaki ilk 10 kişi çağırılacak, (son kişi birden fazla olması halinde lisans diploma derecesi yüksek olana öncelik verilir)
  • C- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmak
  • D- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • E- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
  • F- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

  Başvurmak İçin Tıklayın

 • BÖLÜM SEKTETERİ

  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara, Etimesgut Merkez Yerleşkesinde Üniversitemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere ‘İdari Personel’ istihdam edilecektir.

  Aranılan Nitelikler

  • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,
  • Eğitim-öğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak tercih sebebidir,
  • Eğitim-öğretimi sırasında (üniversite ya da lise) bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı okumuş olmak,
  • Resmi yazışma kurallarını bilen, yazılı ve sözlü iletişim becerileri güçlü ve insan ilişkilerine önem veren,
  • Takım çalışmasına uyumlu, diksiyonu ve görünümü ile Üniversitemizi temsil edebilecek,
  • MS Office programlarına hâkim ve aktif kullanabilen,
  • Tercihen EBYS programını bilen ve kurum içi/kurum dışı yazışmaların EBYS üzerinden mevzuata uygun olarak yerine getiren,
  • Planlama ve koordinasyon becerisine sahip, analitik ve pratik çözümler üretebilen,
  • İşi konusunda sürekli gelişim sağlayabilecek,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş,
  • Görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

  BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • A - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
   • - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
   • - Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
   • - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
   • -Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • B- Mülakat sınavına, aranan niteliklerin 3. sırasına göre yapılacak sıralamadaki ilk 10 kişi çağırılacak, (son kişi birden fazla olması halinde lisans diploma derecesi yüksek olana öncelik verilir)
  • C- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmak,
  • D- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • E- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
  • F- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

  Başvurmak İçin Tıklayın  Hacettepe Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA
  444 0 845
  thk@thk.org.tr
  Kep Adresi: thk@hs01.kep.tr

Sosyal Medyada Türk Hava Kurumu


2022 © Türk Hava Kurumu Bilgi İşlem Müdürlüğü, Tüm Hakları Saklıdır.