İÇ DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Hava Kurumu Genel Yönetim Kurulunca verilecek yetki doğrultusunda Genel Başkan adına; Genel Merkez teşkilatının, Türk Hava Kurumu Şube Başkanlıklarının, temsilciliklerinin ve Kuruma bağlı İktisadi İşletmeler ile diğer kuruluşların denetlenmesi, ayrıca bu birimlerin dış kaynaklı denetim faaliyetlerinin aktif gözetiminin sağlanması faaliyetlerini icra etmektedir.
Ayrıca Türk Hava Kurumu Tüzüğü'nde belirtilen hedef ve amaçlar doğrultusunda, denetleme direktifi oluşturulması,geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlar,
Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre denetim, şube ve temsilcilik kapatma, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütür, kurum faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.
Genel Başkanlık ve bağlı birimlerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan veya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi için yapılması gereken düzenlemeleri ve tedbirleri tespit eder, Genel Başkanın onayına sunar, tüm eksikliklerin giderildiğinden emin olmak için yönetim birimlerinin düzeltici faaliyet planlarını kontrol eder.

İç Denetim Müdürlüğü İletişim

Adres: Hacettepe Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA

Telefon: 0312 303 72 00

E-Posta: denetim@thk.org.tr