Türk Hava Kurumu Yönetimi İle İlgili Kamuoyu Duyurusu

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16.10.2019 Tarih ve 2019/1509 Sayılı Kararı ile Türk Hava Kurumu'na Yönetim Kayyumu Olarak Cenap AŞÇI, H.Abdullah KAYA ve Adnan ZENGİN Atanmıştır.

Kurumumuza Atanan Yönetim Kayyumu Heyeti, Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Etmekte Olup, Herhangi Bir Kişiye Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Denetim Kurulu vb. Bir Ünvanla Görev Verilmemiştir.

Tüm Yönetim, Kayyum Heyetimizce Deruhte Edilmektedir. Bu Şekilde Olmayan Ünvanlarla Kurum Adına Hareket Ettiğini İfade Eden Kişilere İtibar Edilmemesi, Kurumla İlgili Alım, Satım, Kiralama vb. İşlemlerin Olağan Yollarla, İlanla Yapılan Açık İhalelerle Yapıldığının Kamuoyunun Bilgisine Sunulması İhtiyacı Doğmuştur.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı