Şube Saymanlarına E-Alındı Belgesi ve Kurum Bünyesinde Kullanılmaya Başlanılan Bilgi Yönetim Sistemi Hakkında Eğitim Verildi.

Türk Hava Kurumu Şube Saymanlarına, Derbis üzerinde uygulamaya giren e-makbuz kullanımı hakkında eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitimde uygulamalı olarak elektronik ortamda e-makbuz kesilmesi anlatıldı. Türk Hava Kurumu, 22.01.2021 itibariyle tüm şubelerinde e-makbuz kullanımına başladı.

Ayrıca kurumun kendi bünyesinde geliştirilen Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili şube saymanlarına verilen eğitim sonrası yapılan soru cevap ile sistem üzerinde talep edilen iyileştirmeler hakkında görüş alındı.