BASIN YAYIN VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ

Basın Yayın ve Tanıtım Müdürlüğü, Kurumun tanıtımını yapmak ve kamuoyundaki imajını yükseltmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

 • • THK’nin basın-yayın,tanıtım ve halkla ilişkiler politikasını tüzük ve yönerge esaslarına göre düzenlemek,
 • • Kurumun misyonunu hedef kitlelere aktarabilmek için tanıtım projeleri hazırlamak, halkla ilişkiler prensiplerini belirlemek, geliştirmek ve uygulamak,
 • • Kurumun faaliyetlerine yönelik kamuoyu oluşturmak
 • • Kurum faaliyetlerini kitle iletişim araçları aracılığıyla kamuoyuna duyurmak,
 • • Kurumsal sosyal medya içerik yönetimi ile kullanılacak tasarımları yapmak, yayınlanmasını sağlamak,hesaplara gelen yorumları cevaplamak, istek ve şikayetleri yönlendirmek,
 • • THK’yi tanıtıcı afiş, broşür, insert, el ilanı, haber bülteni gibi materyalleri hazırlanmak ve tasarımlarını yapmak,
 • • Kamuoyuna yapılacak açıklamalarla ilgili basın toplantıları düzenlemek,
 • • Kuruluş, anma günü gibi önemli günlerin etkinlikleriyle ilgili organizasyonları hazırlamak ve uygulamak,
 • • Gerektiğinde; THK Genel Başkanı ile koordineli olarak Kurumla ilgili açıklama yapmak/yapılmasını sağlamak,
 • • THK Genel Başkanının medya ile koordinelerini sağlamak, röportajlar için gerekli ortamı ayarlamak ve eşlik etmek,
 • • Medya organlarında yer alacak canlı yayınlar için koordine kurmak, gerekli hazırlıkları yapmak,
 • • Faaliyetlerle ilgili sergi, gezi, konferans, toplantı gibi etkinlikleri düzenlemek,
 • • Özel günler, faaliyetlerle ilgili konuşma metinlerini hazırlamak,
 • • Kurumu temsilen düzenlenen seminer, konferans, toplantı, fuar gibi etkinliklere katılmak,
 • • Kurum içi iletişimi sağlamak için projeler hazırlamak, gerekli materyallerin hazırlanmasını sağlamak.

Basın Yayın ve Tanıtım Müdürlüğü İletişim

Adres: Hacettepe Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA

Telefon: 0312 303 72 00 - 9

E-Posta: basinyayin@thk.org.tr